Lapsen äiti tai isä – Tähtäätkö huippuaikuiseksi?

Lasten urheiluharrastuksissa on mukana paljon vanhempia, jotka omalla käytöksellään joko edistävät tai estävät lapsen kehittymistä hyväksi urheilijaksi.

Lasten urheiluharrastuksen kulmakiviä ovat ilo, omaehtoisuus ja monipuolisuus. Urheiluharrastus on parhaimmillaan, kun lapsi saa harjoitella ja kilpailla omien motiivien ja kykyjensä mukaan, hyvässä porukassa ja varmana aikuisten tuesta ja kannustuksesta.

”Huippuaikuinen” käyttäytyy ikänsä mukaisesti, pelaa yhteispeliä valmentajan kanssa ja innostaa lastaan urheilemaan.

1. Käyttäydy ikäsi mukaisesti

Lasten urheilu herättää vanhemmissa suuria tunteita. Lapsen arvosteleminen, pettymysten osoittaminen, vertaileminen, väheksyminen ja pakottaminen vie urheiluharrastuksesta ilon ja hidastaa lapsen kehittymistä. Keskity myönteisiin asioihin ja auta lasta iloitsemaan onnistumisistaan ja pääsemään yli pettymyksistään.

2. Kaikella on aikansa

Terveyden näkökulmasta lapsi tarvitsee liikuntaa vähintään kaksi tuntia päivässä. Tavoitteellista kilpaurheilua harrastavan tulisi liikkua kolme tuntia päivässä. Kaikki ei synny ohjatuista harjoituksista, joten kannusta lasta liikunnalliseen elämäntapaan.

3. Monipuolisuus tekee mestarin

Älä edellytä lapseltasi huippusuorituksia heti. Opittavana on taitoja, jotka vaativat toistoja ja aikaa. Useiden lajien harrastaminen ja monipuolinen harjoittelu lisäävät motivaatiota ja kuormittaa kaikkia fyysisiä ominaisuuksia ja kehon eri toimintoja. Lapsi haluaa oppia, kehittyä ja voittaa nopeasti. Meidän aikuisten on ajateltava pitkäjänteisemmin, eikä tavoitella pikavoittoja.

4. Kukaan ei ole samanlainen kuin muut

Kahta samanlaista lasta ei ole. Lapset eroavat toisistaan fyysisesti ja psyykkisesti, He kehittyvät eri tahtiin, ja myös heidän motiivinsa vaihtelevat. Eroistaan huolimatta lapset harjoittelevat ja kilpailevat yleensä samassa sarjassa ikänsä vuoksi. Tämä asettaa haasteita ja vaatimuksia meille vanhemmille. Meidän täytyy joustaa ja hyväksyä lasten erilaisuus

5. Kilpailu kasvattaa

Lapsi kilpailee luonnostaan. Hyvin toteutetuissa kilpailuissa ja peleissä jokainen lapsi pääsee haastamaan itsensä, kasvattamaan rohkeutta, näyttämään ja mittaamaan taitojaan sekä opettelemaan tunteiden käsittelemistä.

Urheilun Pelisäännöt ovat uudistuneet

Nuori Suomi uudisti lasten Urheilun Pelisäännöt, joiden tavoitteena on synnyttää urheiluseuroissa keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista ja käytännöistä. Pelisääntökeskusteluissa ryhmän tai joukkueen urheilijat, vanhemmat ja valmentajat keskustelevat ja sopivat kauden alussa heille tärkeistä asioista.

Vanhempien Pelisääntökeskustelujen tueksi on tarjolla uusia apuvälineitä kuten sähköinen ennakkokysely, Huippuaikuisen valmennusvideo ja Innosta urheilemaan! -vinkkivihko keskustelun herättäjäksi. Kaikki maksuttomat materiaalit löydät osoitteesta www.nuorisuomi.fi/pelisaannot

Lisätietoa: kehityspäällikkö Eija Alaja, Nuori Suomi 0400 617 531 tai eija.alaja@nuorisuomi.fi

Nuori Suomi ry on sitoutumaton järjestö, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten elämäniloa ja hyvinvointia liikunnan ja urheilun avulla. Yhdistyksen jäseninä on 54 liikunta-alalla toimivaa valtakunnallista järjestöä. Nuoren Suomen pääyhteistyökumppanit ovat Lemminkäinen, OP-Pohjola-ryhmä ja Saarioinen. Lisätietoja www.nuorisuomi.fi