Tukea liikunnan harrastamiseen

Länsi- ja sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Seinäjoen kaupungille 28.000,- euroa 7 – 15 vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntaan tukea.

Tuki on tarkoitettu taloudellista apua tarvitsevien perheiden lasten/nuorten auttamiseksi. Tuki on tarkoitettu 7-15 vuotiaille. Tukea voidaan myöntää max 50€/kk ja se tulee käyttää liikunnan perustoimintaan. Hankkeessa on mukana Sisun lisäksi kolmetoista muuta seuraa.

Seinäjoen Sisulla ei ole erillistä rahastoa vähävaraisten tai tukea tarvitsevien harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi, sillä seuran arvoihin lukeutuu liikunta kuuluu kaikille -periaate. Kaikilla on oikeus liikunnan harrastamiseen ikään, sukupuoleen, ihonväriin, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sosio-ekonomiseen asemaan katsomatta. Seuran kausimaksut on vähintään kohtuulliset, sillä lajista riippuen maksut vaihtelevat 50 eurosta 300 euroon vuodessa.

Elämäntilanteiden vaihtuessa tämäkin maksu saattaa olla liikaa, joten on erinomainen asia, että tällainen mahdollisuus on tarjolla, kertoo Sisun hankevastaava Jarkko Tenkula. 

Jos koet tarvitsevasi rahallista tukea lapsen- tai nuoren harrastamisen tueksi, tee vapaamuotoinen hakemus, ja lähetä se sähköpostiosoitteeseen jarkko.tenkula@gmail.com. Hakemuksessa tulee ilmetä lapsen/nuoren nimi, ikä, laji + vapaamuotoinen teksti avuntarpeesta. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.